Українська
Робоча Група з фінмоніторингу

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

8 квітня 2020

 

 

1. Назва

УкрСВІФТ робоча група з фінмоніторингу (РГФ)

2. Визначення:

API - програмний комп’ютерний інтерфейс. Правила обміну інформацією між комп’ютерними програмами, які використовують інтернет.

Закони України, Інструкції та Постанови регулюючих органів фінансового ринку України (НБУ, ДКЦПФР, ДСФМУ) є законодавчою та нормативною базою для проведення фінансового моніторингу та заходів пов’язаних з фінансуванням тероризму та відмиванням грошей в Україні та не є практиками з фінмоніторингу.

Практика з фінмоніторингу - набір правил, які розроблені, узгоджені та виконуються учасниками фінансової спільноти у сфері фінансового моніторингу.

Розрахунковий інструмент - документ певної форми на паперовому, електронному чи іншому вигляді носія інформації, використання якого ініціює переказ коштів або цінних паперів з відповідного рахунка платника. До розрахункових інструментів відносяться документи грошових переказів, кредитні трансфери, розпорядження прямого дебетування рахунку, карткові розрахунки, мобільні платежі, готівкові платежі, заяви на переказ цінних паперів і т.п.

Ринкова Практика - набір правил, які розроблені, узгоджені та дотримуються учасниками розрахункового ринку при застосуванні розрахункових інструментів.

УкрСВІФТ - легальна форма існування спільноти учасників фінансового ринку в Україні, яка об’єднує членів та користувачів SWIFT, надавачів фінансових послуг та ІТ сервісів пов’язаних з ними в Україні з метою максимізації наскрізної автоматичної обробки фінансових комунікацій.

Учасники ринку - постачальники фінансових послуг  на території України (за виключенням тимчасово окупованих територій).

Фінансовий моніторинг ( фінмоніторинг ) - сукупність заходів із збору, обробки та аналізу інформації  про  фінансові  операції,  що  проводяться  з  метою  запобігання  та протидії легалізації (  відмиванню ) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3. Місія

Створення та впровадження правил обміну інформацією між українськими учасниками ринку для забезпечення наскрізної обробки інформації з урахуванням вимог фінансового моніторингу транзакцій з грошовими коштами та цінними паперами.

Формування національних стандартів України та адаптація міжнародних стандартів у галузі проведення ефективного фінмоніторингу фінансових транзакцій та використання найбільш ефективних способів із запобігання відмиванню грошей та фінансування тероризму при наскрізній обробці інформації.

4. Цілі

 • створення та уніфікація правил отримання та обробки інформації в комп’ютерних системах учасників ринку, які стосуються фінансового моніторингу;

 • обговорення, документування та організація підтримання узгоджених  практик з фінмоніторингу учасниками ринку для проведення розрахунків з метою запобігання легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму одночасно підвищуючи рівень зручності використання розрахункових інструментів кінцевими учасниками фінансових транзакцій;

 • рекомендація та впровадження сучасних практик, які підвищують наскрізну обробку інформації, з урахуванням запобігання відмиванню грошей та фінансування тероризму;

 • спільна розробка учасниками української фінансової спільноти найкращих практик та правил інформаційного обміну між учасниками ринку;

 • послідовне впровадження стандартів повідомлень та застосування методів штучного інтелекту для виявлення та зупинки нелегальних розрахунків, розробка правил для створення та актуалізації санкційних списків.

 • забезпечення публічного обговорення, сприйняття, використання та необхідного оновлення учасниками ринку практик фінансового моніторингу

 • зміни ринкових практик згідно до змін регулятивних вимог.

 

Закони України, законодавчі та нормативно-регуляторні акти мають пріоритет над правилами РГФ. Розроблені РГФ правила є рекомендованими для виконання членами УкрСВІФТ, які погоджуються використовувати ту чи іншу практику з фінмоніторингу  та забезпечити дотримання учасниками ринку українських законів та норм регуляторів фінансового ринку України.

             РГФ, або будь-хто з її учасників не несе відповідальності за альтернативні погляди на ринкові практики в Україні та наслідки, пов’язані з ними.

 

5. Критерії успіху

ринкова доля розрахункових транзакцій, які використовують правила РГФ

 • кількість створених та змінених API, якими користуються члени УкрСВІФТ

 • кількість транзакцій, проведених платниками України з використанням практик РГФ УкрСВІФТ та побудованих на їх основі API.
   

6. Учасники та повноваження

РГФ – це українська група експертів, представників членів УкрСВІФТ, які володіють широким запасом знань в галузі фінмоніторингу.  Вони користуються достатньою повагою в своєму професійному колі за досягнуті результати, які є важливими в українській фінансовій спільноті.

Учасники РГФ мають володіти англійською мовою та мати навички висловлювати свої думки публічно.

Персональний склад РГФ затверджується Радою УкрСВІФТ та публікується на сайті УкрСВІФТ.

Проведення засідань РГФ очолюється двома співголовуючими, які обираються членами РГФ.

Рішення приймаються простою більшістю голосів з числа присутніх на засіданні робочої групи.

РГФ обирає секретаря, який веде протокол засідання. Протокол попереднього засідання затверджується на наступному засіданні РГФ.

РГФ збиратиметься по мірі необхідності, але не менше ніж раз у три місяці. Селекторні наради плануються щомісячно. За рішенням співголовуючих, такі наради можуть бути частішими в разі необхідності.

Група складається з відповідальних за фінмоніторинг в компаніях - членах УкрСВІФТ та експертів з фінмоніторингу.

Членство в РГФ стосується особи члена групи, а не організації - члена УкрСВІФТ, якщо інакше не буде вирішено групою.  Рада УкрСВІФТ затверджує розроблені РГФ практики та організовує через Виконавчу Дирекцію УкрСВІФТ процесс управління зміною практик та розробку нових за необхідністю.

7. Організація

Голова та за необхідності співголова РГФ обирається членами групи за поданням Ради УкрСВІФТ.

Рада УкрСВІФТ доручає Виконавчій Дирекції систематизацію практик, розроблених РГФ, створення та прийняття критеріїв використання необхідних баз даних та публікацію їх у вигляді відкритих українських стандартів.

Виконавча Дирекція УкрСВІФТ відповідає за організацію процеса розповсюдження  практик з фінмоіторингу серед членів УкрСВІФТ.

 

8. Інформаційна лінія

Інформація про українські  практики з фінмоніторингу буде поширюватися на регулярній основі Виконавчою Дирекцією УкрСВІФТ, з доведенням до всіх членів УкрСВІФТ та інших міжнародних інституцій.

Кінцеві документи РГФ, план розробки, затвердження та умови використання розроблених РГФ  практик будуть доступними для загального користування на веб – сайті www.ukrswift.org

9. Географічний фокус та взаємодія

РГФ фокусується на українському фінансовому ринку, українських споживачах платіжних послуг та орієнтується на підвищення рівня захищеності української фінансової системи від випадків відмивання грошей або фінансування тероризму та військових дій проти суверенітету України.

Представники інших регуляторів фінансових ринків будуть запрошуватися до наглядового членства в групі за необхідністю.

РГФ тісно підтримуватиме зв’язок з іншими організаціями, такими як:

 

 • Wolfsberg group

 • SWIFT

 • The Berlin Group

 • НБУ

 • ДКЦПФР

 • Держфінмоніторинг України

 • розробники банківського та фінансового технічного та програмного забезпечення

 • українські телекомунікаційні та фінансово-технологічні компанії

 • українські банківські асоціації

 • ISO - міжнародна організація із стандартизації

 • українські організації стандартизації