top of page
Українська Робоча Група з Ринкових Платіжних Практик

 

ПОЛОЖЕННЯ

(редакція  від 30 березня 2020 р.)

 

1. Назва

Робоча Група з Ринкових Платіжних Практик (ГРПП)

 

2. Визначення

ГРПП - робоча група УкрСВІФТ, яка була створена у 2009 році.

Закони України, Інструкції та Постанови регулюючих органів фінансового ринку України (НБУ, ДКЦПФР та ін.) є законодавчою та нормативною базою існування фінансової спільноти в Україні та не є ринковими практиками.

Платіжний інструмент - засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ коштів з відповідного рахунка платника. До платіжних інструментів відносяться документи грошових переказів, кредитні трансфери, пряме дебетування рахунку, карткові розрахунки, мобільні платежі, готівкові платежі і т.п.

Ринкова Платіжна Практика - набір правил, які розроблені, узгоджені та виконуються учасниками фінансового ринку при застосуванні платіжних інструментів.

УкрСВІФТ - легальна форма існування спільноти учасників фінансового ринку в Україні, яка об’єднує членів та користувачів SWIFT, надавачів фінансових послуг в Україні з метою максимізації наскрізної автоматичної обробки фінансових комунікацій.

Учасники ринку - постачальники фінансових послуг  на території України (за виключенням тимчасово окупованих територій).

 

3. Місія

Створення правил обміну інформацією між учасниками ринку для практичного їх використання з метою надання найкращих платіжних послуг українським  споживачам та інтеграції українського платіжного простору до єдиного європейського простору.

4. Цілі

 • запровадження ефективних ринкових практик проведення платежів в Україні та гармонізація з європейськими ринковими практиками з метою входження до Єдиного Європейського Платіжного Простору;

 • обговорення, документування та організація підтримання узгоджених ринкових практик учасниками ринку для проведення ефективних грошових розрахунків, включно із визначенням економічної доцільності конкретних ринкових практик;

 • рекомендація та впровадження ринкових практик, які оптимізують наскрізну обробку транзакцій з конкретними платіжними інструментами від відправника до бенефіціара  без втручання людини;

 • спільна розробка учасниками української фінансової спільноти найкращих практик, правил та відповідальності учасників ринку за їх виконання,  умов  інформаційного обміну між учасниками ринку, послідовне впровадження стандартів повідомлень ISO, визначення та запровадження правил для виняткових ситуацій;

 • забезпечення публічного обговорення, сприйняття, використання та необхідного оновлення учасниками громади  ринкових практик;

 • зміни ринкових практик згідно до змін регулятивних вимог.

 

Закони України, законодавчі та нормативно-регуляторні акти мають пріоритет над правилами ГРПП. Розроблені ГРПП правила є рекомендованими для виконання членами УкрСВІФТ, які погоджуються використовувати ту чи іншу ринкову практику  та забезпечити дотримання учасниками ринку українських законів та норм регуляторів фінансового ринку України.

          ГРПП, або будь-хто з її учасників не несе відповідальності за альтернативні погляди на ринкові практики в Україні та наслідки, пов’язані з ними.

5. Критерії успіху

 • ринкова доля описаних, створених та впроваджених ринкових практик, які використовуються членами УкрСВІФТ;

 • кількість транзакцій, проведених учасниками фінансової спільноти з використанням ринкових практик ГРПП УкрСВІФТ.

 

6. Учасники та повноваження

ГРПП – це українська група експертів, представників членів УкрСВІФТ, які володіють широким запасом знань в галузі бізнес - процесів платежів.  Вони користуються достатньою повагою в своєму професійному колі за досягнуті результати, які є важливими в українській фінансовій спільноті. Кандидатури експертів до групи затверджуються Радою УкрСВІФТ

ГРПП збиратиметься по мірі необхідності, але не менше ніж раз на три місяці.  Селекторні наради плануються щомісячно. За рішенням співголовуючих, такі наради можуть бути частішими в разі необхідності.

Членство в ГРПП стосуватиметься особи затвердженої Радою УкрСВІФТ, а не члена УкрСВІФТ, якщо інакше не буде вирішено групою.

 Рада УкрСВІФТ затверджує розроблені ГРПП ринкові практики та організовує через Виконавчу Дирекцію УкрСВІФТ процесс управління зміною ринкових практик та розробку нових за необхідністю.

7. Організація

Голова та, за необхідності, співголова ГРПП обирається членами групи за поданням Ради УкрСВІФТ.

Рада УкрСВІФТ доручає Виконавчій Дирекції систематизацію ринкових практик, розроблених ГРПП, створення  та прийняття критеріїв їх використання  та публікацію їх у вигляді відкритих українських стандартів.

Виконавча Дирекція відповідає за організацію процеса розповсюдження ринкових  практик серед  членів УкрСВІФТ.

8. Інформаційна лінія

Інформація про українські ринкові практики буде поширюватися на регулярній основі Виконавчою Дирекцією УкрСВІФТ, з доведенням до всіх членів УкрСВІФТ та інших міжнародних інституцій.

Кінцеві документи ГРПП,  план розробки, затвердження та умови використання розроблених ГРПП ринкових практик будуть доступними для загального користування на веб – сайті www.ukrswift.org

9. Географічний фокус та взаємодія

ГРПП фокусується на українському фінансовому ринку та українських споживачах платіжних послуг та орієнтується на адаптацію та використання міжнародного передового досвіду  та приєднання  до Єдиного Європейського Платіжного Простору, а також беручи до уваги інші міжнародні ринкові практики.

 Представники інших регуляторів фінансових ринків будуть запрошуватися до наглядового членства в групі за необхідністю.

ГРПП тісно підтримуватиме зв’язок з іншими організаціями, такими як:

 

 

 • розробники банківського та фінансового технічного та програмного забезпечення

 • українські телекомунікаційні та фінтех компанії

 • українські банківські асоціації  та інші недержавні організації в тому числі НАБУ

 • ISO

 • українські організації стандартизації.

bottom of page