top of page

Як провести Загальні Збори компанії під час пандемії

Проведення Загальних Зборів компаній під час пандемії є викликом, але забезпечення при цьому відповідності регуляторним вимогам SRDII (Друга Директива Євросоюзу про забезпечення прав акціонерів) або застереження прав зацікавлених сторін у розвитку компанії є подвійним викликом.


Використовуйте повідомлення SWIFT розроблені глобальною групою SMPG для проведення Загальних Зборів.


Нові ринкові практики SMPG для повідомлень SRDII General Meeting (seev.001 to seev.008) опубліковані на SWIFT MyStandards в групі "SMPG CA" group:

SMPG - SRDII - GeneralMeeting_Sept2020


Наступні ринкові практики для корпоративних подій (CA) також оновлені для випуску стандартів SR2020 на сайті MyStandards:

SMPG - Global - CA - Events - 15022 - SR2020 - V1.0 - FINAL


SMPG - Global - CA - Events - ISO20022 - SR2020 - V1.0 - FINAL (Partial)


Ринкові практики SMPG для SRDII Shareholder Identification Disclosure (seev.045 to seev.049) опубліковані раніше у квітні та знаходяться у файлі:

SMPG - SRDII - ShareholdersIdentificationDisclosure_Sept2020


25 переглядів0 коментарів

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page