Управління

Українська Група Користувачів СВІФТ включає в себе всіх користувачів СВІФТ України та виступає в якості платформи для планування і координації оперативної діяльності СВІФТ в Україні.

 

Групу користувачів очолює Голова групи, який є головною лінією комунікації між Національною спільнотою користувачів та SWIFT.

 

До Національної Групи Членів входять всі українські акціонери SWIFT. Група висуває кандидатів для обрання до складу Ради Директорів SWIFT. Вона виступає в якості консультанта Ради Директорів та менеджменту SWIFT, а також служить інтересам акціонерів, координуючи їх наміри.

 

Національна група в Україні організована у формі неприбуткової Асоціації УкрСВІФТ, яка є незалежною від правової та управлінської структури SWIFT.